Gorrlaus with Geir Egil Larsen, Einar Olav Larsen, Bjørn Aksdal, Tove Solheim

Arrangementsinformasjon
(see English below)

15 FEBRUAR @ RIMI/IMIR Scenekunst
Dørene opnar @ 19.00
Konserten startar @ 20.00

Inngangsbilletter: 150 kr/100 kr studenter

Geir Egil Larsen – meråkerklarinett, tussefløyte,  Åsengfløyta, seljefløyte, beinfløyte, bukkhorn (trompethorn)
Einar Olav Larsen – fele
Bjørn Aksdal - meråkerklarinett, østerdalsklarinett, spelmannsklarinett, chalumeau, tungehorn og forskjellige  tre-, bein-, og hornfløyter

Tove Solheim – hardingfele

Geir Egil Larsen og Bjørn Aksdal kjem til Stavanger med eit arsenal av ulike blåseinstrument. I 2009 gav dei ut plata  "Meråkerklarinett i solo og samspel".  Utgjevinga fokuserte på meråkerklarinett tradisjonen frå Nord-Trøndelag. Denne tradisjonen var i ei periode kun heldt i live av Harald Gilland som tilslutt klarte å lære det vidare til den yngre generasjonen. Mange av instrumentene som Larsen og Aksdal trakterarar lagar klangar som kanskje gjer assosiasjoner utforbi Noregs grenser. Men musikken er fullt og heilt ein del av tradisjonen og syner at norsk folkemusikk har ei spennvidde mange kanskje ikkje var klar over. Einar Olav Larsen kjem til å akkompagnera både meråkerklarinett og seljefløyte på fele. Dette er uvanlege og særs interessante kombinasjonar som me ikkje har høyrt før på Gorrlaus. Det skal og nemnast at Geir Egil og Einar Olav Larsen har mykje musikk frå Hilmar Alexandersen.  Bjørn Aksdal har, i tillegg til å være utøvande musikar, gjort mykje forskning på dei eldre instrumenta og har gjeve ut fleire bøker og forfatta eit utall artiklar om emnet. 

Her er nokre dømer på kva me kan vente oss frå Verdalingane: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ype9-0AH1is

https://www.youtube.com/watch?v=9i_vtPnHJEA

Tove Solheim spelar hardingfele, er frå Nærbø og bur på Sand. Ho arbeider i Folkemusikkarkivet  på Ryfylkemuseet og driv i tillegg undervisning i hardingfele på kulturskulen i Suldal. Solheim kjem til å spele musikk som kanskje kling meir familiært for mange av oss i denne samanheng, men det er kanskje ikkje så mange som er kjende med at det faktisk er sterke musikk tradisjonar i vårt eige fylke. Trass felebrenning og pietisme er musikken framleis i live, og det skal me få eit døme på i kveld. Solheim har jobba mykje med Rogalands musikken, og aller mest med tradisjonen i Suldal. 

Gorrlaus er en konsertserie kuratert av Anders Hana som presenterer tradisjonell folkemusikk, sammen med musikk som tar tonalitet og rytmiske elementer fra folkemusikk for å skape noe nytt.

Gorrlaus er støttet av Stavanger Kommune, Arts Council Norway, and Rogaland Fylkeskommune.  


--------------
EN
Gorrlaus folk music series with Geir Egil Larsen, Einar Olav Larsen, Bjørn Aksdal, Tove Solheim

15 FEBRUARY @ RISK
Doors open @ 19.00
Concert starts @ 20.00

Tickets: 150 kr/100 kr students

Geir Egil Larsen – Meråkerklarinett, tussefløyte,  Åsengfløyta, seljefløyte, beinfløyte, bukkhorn (trompethorn)
Einar Olav Larsen – fiddle
Bjørn Aksdal - meråkerklarinett, østerdalsklarinett, spelmannsklarinett, chalumeau, tungehorn, and various wood-, bone-, and hornflutes

Tove Solheim – hardanger fiddle

Geir Egil Larsen and Bjørn Aksdal will present an array of lesser known traditional norwegian wind instruments. In 2009 they released a record together called "Meråkerklarinett i solo og samspel" . This record was focusing on the meråkerklarinett tradition in Nord-Trøndelag which almost died out but was kept alive by Harald Gilland who in turn managed to pass this tradition on to the younger generation. Most of the instruments played by Larsen and Aksdal might not produce the typical sound one would connect with norwegian folk music. Yet they are a part of the tradition and show that norwegian folk music has a greater span than many might have thought. Einar Olav Larsen will accompany these instruments on fiddle.


Tove Solheim is a hardanger fiddle player based in Sand, Rogaland. She is working at the folk music archive there and is also teaching hardanger fiddle at the cultural school. Solheim will be playing music that will probably sound more familiar in this context, considering she is playing the most renowned traditional instrument. But not everyone is aware of that there is traditional music still existing in Rogaland. Despite of fiddle burnings and pietism the music has survived. Solheim's main focus is the music from Suldal. 

Gorrlaus is a concert series curated by Anders Hana which presents traditional folk music, along with music that takes tonal and rhythmic elements from folk music to create something new.

Gorrlaus is supported by Stavanger Kommune, Arts Council Norway, and Rogaland Fylkeskommune.  

scenekunst
dance
music